تبلیغات
مطالب عاشقانه - خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1391 | 10:34 ق.ظ | نویسنده : erfan hosseinzadeh
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...

خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...


Watch and read to the end...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا خیلی سنگینه یه خرده قطعش كن...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا خیلی سنگینه یه خرده دیگه قطعش كن...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا خیلی ممنون...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
بزار به عنوان پل ازش استفاده كنیم...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...
خیلی كوتاست نمی تونم ازش استفاده كنم...


خدایا.... فقط بخاطر تو تحمل می کنم ...Accept the Pain, Future will be Fruitful

برای اینده پر ثمر, درد امروز را تحمل كن
طبقه بندی: مطالب جالب،